Blaski i cienie mentoringu

 Wstęp z Pathways Mentor Program: Ludzie uczą się wiele od innych, obserwując ich zachowanie. Mentoring to ciągła odpowiedzialność, a nie rola, którą wypełniasz od czasu do czasu. Jako mentor jesteś wzorem do naśladowania w każdej chwili swojej obecności w Klubie i...

Projekt na całe życie

Pomóż sobie wzrosnąć! Planuj mowy, bierz funkcje i rób projekty z wyższych poziomów! Nowy/a tutaj?Posłuchaj Danuty Poniedziałki godzina 18:15ul. Ksawerów 3, Warszawa Toastmasters InternationalMiędzynarodowa organizacja typu non-profit, której celem jest szerzenie...

Wyniki konkursu 27.02.2023

Konkurs mów1. Marcin Adamczyk2. Jan Siwek3. Piotr Matyjak Konkurs ewaluacji w języku polskim1. Aleksandra Załęska2. Anna Krzysztofik3. Jan Siwek Mowa testowa w języku polskim: Olga Dudzińska Konkurs ewaluacji w języku angielskim1. Aleksandra Załęska Mowa testowa w...