Konkurs mów
1. Marcin Adamczyk
2. Jan Siwek
3. Piotr Matyjak

Konkurs ewaluacji w języku polskim
1. Aleksandra Załęska
2. Anna Krzysztofik
3. Jan Siwek

Mowa testowa w języku polskim: Olga Dudzińska

Konkurs ewaluacji w języku angielskim
1. Aleksandra Załęska

Mowa testowa w języku angielskim: Michał Zaborowski, 

Organizacja konkursu: Michał Zaborowski
Prowadząca konkurs: Małgorzata Grzegorczyk
Sędzia główny: Robert Szewczyk

Skład sędziowski:
Olga Dudzińska (Vistula Toastmasters Leaders)
Piotr Gołębiowski (Toastmasters Centrum)
Kamil Gregorczyk (Toastmasters Centrum)
Julia Majszczyk (ASBIRO Toastmasters)
Joanna Płudowska (Toastmasters Leaders)
Danuta Prot (Vistula Toastmasters Leaders)
Michał Zaborowski (Vistula Toastmasters Leaders)

Chronometrażysta 1: Joanna Kurdziel
Chronometrażysta 2: Andrzej Piechocki
Skrutator: Swietłana Fenenko

Wielką wartością organizacji Toastmasters jest to, że uczymy się jak dawać konstruktywną informację zwrotną oraz nabywamy nowe umiejętności w trakcie każdego ze spotkań.

Dziękuję wszystkim sędziom za wsparcie konkursu swoją wiedzą i doświadczeniem!

Gorące podziękowania dla wszystkim członków Klubu za włączenie się w organizację konkursu!

Bardzo dziękuję obecnym na spotkaniu gościom za tworzenie świetnej atmosfery i aktywne kibicowanie uczestnikom konkursu!

Szczególne słowa uznania należą się Michałowi Zaborowskiemu za ogrom pracy, jaką włożył w organizację tego ważnego klubowego wydarzenia!