Gratulujemy:

 1. Paulinie – przejścia przez toastmasterowy Rubikon, czyli wygłoszenia swojej pierwszej mowy – Icebreakera!
 2. Marcinowi Z. – błyskotliwego prowadzenia spotkania w roli Toastmastera wieczoru!
 3. Edycie – świetnego poprowadzenia konkursu Gorących Pytań z Gwiazdką!
 4. Ponownie Paulinie – tym razem zwycięstwa w konkursie na najlepszą mowę!
 5. Danucie – wygłoszenia najlepszej ewaluacji! (Danuta staje się etatową oceniającą Icebreakery; istnieje przesąd, że komu ona oceni pierwszą mowę w Vistuli, ten będzie żył długo i szczęśliwie)
 6. Michałowi – podwójnego zwycięstwa w kategorii Najlepsza Odpowiedź na Gorące Pytanie oraz Najlepszy Humor, jak również rozważnego używania dzwonków chromatycznych i błyskawicznej naprawy popsutego sprzetu fotograficznego!
 7. Svietłanie – zdobycia sprawności Zoommastera!
 8. Ani – podjęcia się odpowiedzialnej roli chronometrażysty!
 9. Piotrowi – sprawnego zamknięcia i otwarcia spotkania oraz zrealizowania z humorem i swadą trudnej funkcji gramatyka!
 10. Mikołajowi – skompletowania tak znamienitego zespołu funkcyjnego i wnikliwej oceny całości spotkania!
 11. Gościom – słusznej decyzji o zapisaniu się do Klubu!