W dniu 12.06.2023r odbyły się wybory do Zarządu.

Skład nowego Zarządu klubu Vistula Toastmasters Leaders:

Prezes Zarządu: Piotr Matyjak
Wiceprezes do spraw Edukacji: Anna Krzysztofik
Wiceprezes do spraw Członkowskich: Olga Dudzińska
Wiceprezes do spraw Public Relations: Michał Zaborowski
Skarbnik: Swietlana Fenenko
Sekretarz: Marcin Adamczyk
Sierżant: Edyta Olszewska
Prezes poprzedniej kadencji: Mikołaj Stępień