Wejdź na stronę tmclub.eu i zaloguj się.
Jeśli nie masz danych do logowania, zgłoś się do VP ds Członkowskich

Kliknij na Next meeting

Rozwinie się lista opcji – wybierz View meeting

Pokaże się strona organizacyjna najbliższego spotkania.

W lewej kolumnie zaznacz swoją obecność lub nieobecność klikając na jeden z trzech przycisków wyboru
Y = yes (będę na spotkaniu), N = no (nie będzie mnie), ? = tentative (waham się/nie wiem)

NA koniec naciśnij przycisk Save, żeby przesłać wybraną informację do systemu